Mob: 0739 068 039 | E-post: info@puzzelbygg.se

 • Följ oss på:
 • Miljö

  miljö

  Vi arbetar ständigt för att minska den miljöpåverkan som vår verksamhet har. Att följa de gällande miljökrav som finns ser vi som en självklarhet.

  Vi jobbar uteslutande med färgprodukter från ALCRO som är ledande inom branschen med att utveckla miljövänliga färger. ALCRO/Beckers är ett naturligt val om man som oss eftersträvar att minimera vår påverkan på miljön samt att vara snälla mot vår omgivning och oss själva.

  Under och efter arbete källsorterar vi våra produktrester och avfall, och lämnar alltid utförda arbeten städade.

  alcro

  beckers